Hệ thống chất lượng

1. Hệ Thống Chất lượng:

  • HACCP Certificate
  • ISO 22000:2005 Certificate
  • ISO 14001:2004 Certificate
  • BRC Certificate
  • ACC Certificate
  • FDA Certificate
  • TCVN 5289:2006
  • TCVN 5836:1994
  • HALAL

2. Giấy chứng nhận đạt được:

Các bài viết cùng chuyên mục

scroll back to top