// Huấn luyện An toàn - Vệ sinh Lao động

Huấn luyện An toàn - Vệ sinh Lao động

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ vào hồ sơ năng lực của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sóc trăng;

Công ty Phương Nam đã ký hợp đồng huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng cho tất cả lãnh đạo, lao động sản xuất và các phòng ban liên quan.

Thời gian huấn luyện diễn ra từ ngày 29/05/2016 – 03/06/2016, tại công ty Phương Nam.

Sau khi tham gia lớp huấn luyện đã có 45 học viên là lãnh đạo Phòng nghiệp vụ  được cấp chứng nhận huấn luyện An toàn lao động- Vệ sinh lao động với kết quả đạt loại giỏi cùng với quyết định công nhận cho 500 lao động sản xuất đã hoàn thành khóa huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động.

Các tin đã đưa

scroll back to top