// Vùng Nuôi

Vùng Nuôi

1.Vùng nuôi tôm:

Công ty TNHH Tây Nam

Địa chỉ: Ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú – Huyện Trần Đề - Tỉnh Sóc Trăng.

Diện tích ao nuôi: 650 000 m2

Sản lượng thu hoạch đạt 500 tấn/ vụ

2.Vùng nuôi cá Tra:

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phước – Nhơn Mỹ - Kế Sách – Sóc Trăng.

Diện tích ao nuôi: 90 ha

Sản lượng thu hoạch đạt 750 tấn/ vụ

scroll back to top