Đại hội CĐCS Công ty CP CBTP Phương Nam nhiệm kỳ V (2017- 2022)

There are no translations available.

Căn cứ vào Điều 7 Chương II của Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI năm 2013 về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
Thực hiện Kế hoạch số: 05/KH-CĐCKCN ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn các khu công nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS Công ty CP CBTP Phương Nam nhiệm kỳ IV (2012 - 2017). Thảo luận phương hướng nhiệm vụ sắp tới, đồng thời bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ V (2017 - 2022) và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp và sự nhất trí của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP CBTP Phương Nam quyết định triệu tập Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ V năm (2017 - 2022) vào ngày 18/08/2017.
-    Về khách mời có sự tham dự của ông Liên Thanh Tú – Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
-    Về Lãnh đạo Công ty có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bạch Liên – Phó TGĐ kiêm Phó Chủ tịch CĐCS Phương Nam và lãnh đạo là Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ.
-    Về BCH  đương nhiệm gồm:
1/ Ông Vương Nhật Bình – Chủ tịch CĐCS,
2/ Bà Lưu Thị Bích Như – UV BCH,
3/ Bà Đoàn Thị RacLin  UV BCH,
4/ Ông Giang Văn Thuận – UV BCH. Cùng hơn 50 đại biểu là đoàn viên công đoàn ưu tú của Công đoàn cơ sở Công ty.
Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2017-2022) và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên ra mắt đại hội với sự nhất trí cao của đoàn viên công đoàn.
Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần tự do dân chủ và mang đậm tính đoàn kết.

Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội:

More Articles...

scroll back to top