// Nhân sự & Năng lực Chế biến

Nhân sự & Năng lực Chế biến

1. Nhân sự :

Tổng lao động đến ngày 30 tháng 08 năm 2014 là 1.187người. Trong đó:

- Đại học, cao đẳng                 :      90

- Trung học chuyên nghiệp       :      62

- Lao động phổ thông               :   1.035

2. Năng lực chế biến:

Hiện nay Phương Nam có 2 xưởng chế biến gồm:

- Phân Xưởng 1: Chế biến hàng Nobashi, Tẩm bột, Tempura,…

- Phân Xưởng 2: Chế biến hàng Block, IQF, Hấp, Xếp vòng, Sushi….

Công suất chế biến: 80-100 tấn thành phẩm/ngày

3. Kho lạnh:

Kho lạnh Phương Nam

Địa chỉ: Km 2127, Quốc lộ 1A, Phường 7, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại:(+8479) 3828608

Công suất trữ hàng 450 tấn sản phẩm

Kho lạnh Miền Tây


Địa chỉ: Khu Công Nghiệp An Hiệp, Châu Thành, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (+8479) 3620747

Công suất trữ hàng 8.000 tấn sản phẩm

scroll back to top