// Công đoàn cơ sở

Lịch Sử Hình Thành Công đoàn cơ sở

Những điểm hoạt động điển hình của công đoàn cơ sở và Công tác tổ chức phát triển Công đoàn cơ sở Công ty CP CBTP Phương Nam

Ngay từ khi công ty chính thức đi vào hoạt động năm 2001, Công đoàn cơ sở công ty đã được thành lập, số lượng đoàn viên ban đầu chỉ có 50 đoàn viên, nay số đoàn viên đã hơn 800 đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn công ty  do các đồng chí sau đây làm Chủ tịch:

Từ năm 2001 đến năm 2005 , đồng chí Lưu Văn Thế  – Nguyên Trưởng Phòng nhân sự được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ  sở công ty;

Từ năm 2005 đến năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Nguyên Phó Giám đốc nhân sự  được bầu làm Chủ tịch Công đoàn thay đồng chí Lưu Văn Thế   do chuyển công tác.

Từ năm 2010 đến năm nay,  đồng chí Nguyễn Thị Bạch Liên –  hiện đang giữ chức vụ Phó. Tổng Giám đốc   được bầu làm Chủ tịch công đoàn thay đồng chí Nguyễn Văn Thuận.

Danh sách Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty CP CBTP Phương Nam khóa V nhiệm kỳ 2012-2015- Theo quyết định số: 09/QĐ.CĐCKCN ngày 04.7.2012 của Công Đoàn Các Khu Công Nghiệp:

1. Bà Nguyễn Thị Bạch Liên – Chủ tịch;

2. Ông Vương Nhật Bình – Phó Chủ tịch;

3. Bà Lưu Thị Bích Như – UV BCH;

4. Ông Phạm Thành Xuyên – UV BCH;

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn – UV BCH;

6. Bà Đoàn Thị Raclin – UV BCH;

I. Những điển hình trong hoạt động công đoàn cơ sở:

Để hoàn thành nhiệm vụ hoạt động công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn đã chủ động, sáng tạo và kết hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Xưởng sản xuất của công ty triển khai các mặt công tác theo hướng nâng cấp từ TNHH sang Công ty cổ phần. Đặc biệt, Ban chấp hành công đoàn đã kết hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo công ty tập trung chủ yếu vào việc xây dựng và phát triển:

1. Hệ thống chất lượng: Hệ thống chất lượng cty ngày càng phát triển, giữ vững uy tín với thị trường các nước xuất khẩu: Nhật, Mỹ, Canada, Úc, Châu âu…. và các thị trường khác trên thế giới, đến nay công ty đã đạt được các chứng nhận chất lượng: ISO 22000:2005, BRC, ACC, HACCP, GMP, SSOP;

2. Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các quy định của nhà nước trong việc bảo vệ chính sách an sinh xã hội cho người lao động. Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động;

3. Nâng cao nhận thức của người lao động về bảo vệ môi trường, Công ty đã đạt được chứng nhận: ISO 14001:2004;

4. Nâng cao tay nghề của người lao động, tổ chức tập huấn kiểm tra tay nghề định kỳ hàng năm;

5. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu khách hàng và đúng theo quy định của nhà nước; Hệ thống máy móc, thiết bị được trang bị hiện đại thỏa mãn yêu cầu của thị trường quốc tế;

II.Công tác tổ chức của Ban chấp hành công đoàn cơ sở:

1/. Công tác tuyên truyền giáo dục:

Ban chấp hành Công đoàn luôn duy trì và ngày càng hoàn thiện công tác tuyên truyền về Bộ luật lao động; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Luật công đoàn. Luôn hưởng ứng những phong trào của công đoàn cấp trên phát động vào những ngày lễ quốc gia. Hình thức tuyên truyền: Qua hệ thống loa nội bộ, họp bộ phận, tổ chức triển khai, dán thông báo nội bộ công ty để người lao động nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết.

2/. Công tác tổ chức và hoạt đồng phong trào :

+ Hàng năm công đoàn cơ sở xem xét tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn theo nguyện vọng của người lao động ít nhất 02 đợt, luôn đạt và vượt chỉ tiêu của công đoàn cấp trên giao cho.

+ Tổ chức các hội thi: Hội thao; Nấu ăn; Văn nghệ nhân các dịp Lễ, Tết.

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên tổ chức.

+ Hàng năm Công đoàn thực hiện chương trình cấp phát học bổng cho học sinh hiếu học là con của người lao động làm việc tại cty.

+ BCH Công đoàn kết hợp với Công ty tổ chức cho người lao động đi du lịch hàng năm.

3/. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động :

+ Công đoàn hỗ trợ về vật chất và tổ chức thăm hỏi đối với những trường hợp công nhân bị đau ốm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, người thân qua đời.

+ Hỗ trợ vốn cho người lao động trang trãi cuộc sống gia đình.

4/. Công tác tài chính Công đoàn :

+ Luôn thực hiện công tác thu chi đúng đủ, kịp thời và chính xác và đúng Luật công đoàn và các Quy định liên quan.


scroll back to top