// Sản Phẩm, Thị Trường, Dịch vụ

Sản Phẩm, Thị Trường & Dịch Vụ

1/ Sản phẩm :

- BLOCK : PUD , PD , HLSO , HOSO .

- IQF raw : PUD , PD , PTO , HLSO , EZP , Butterfly...

- IQF cooked : PUD , PD , PTO , HLSO...

- Nobashi , Breaded/Ebi Fry, Sushi , Tempura, Prefried breaded shrimp...

2/ Thị trường :


Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, Canada, Hàn Quốc, U.A.E.....

3/ Dịch vụ:

- Cho thuê kho lạnh

- Công suất trữ hàng 8.450 tấn sản phẩm

- Nhận gia công sản phẩm theo yêu câu …

scroll back to top