// Tin Tức & Sự Kiện
Phát quà Trung thu cho NLd
04/10/2018 | admin
article thumbnail

Ngày 20/9/2018 Công doàn co sở CTY Phương Nam phát quà bánh cho nguoi lao động nhân dịp tết Trung Thu


Tâp huấn kiên thức về an toàn thực phẩm cho NLD
04/10/2018 | admin
article thumbnail

Ngày 25/9/2018 Công ty PN phối hợp với Nafi 5 tâp huấn kiên thức về an toàn thực phẩm cho NLD


Lớp tuyên truyền phòng chống tội phạm ma tý và chính sách xã hội
04/10/2018 | admin
article thumbnail

Ngày 3/10/2018 CTY PNam phối hợp với Cơ quan BHXH tỉnh Sóc Trang. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an tỉnh ST tuyen truyen chính sách BHXH .phòng chống tôi ph [ ... ]