ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

CÔNG TY CP CBTP PHƯƠNG NAM

Km 2127, Quốc lộ 1A, Phường 7,Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

sales@phuongnamsf.com, binh.vuong@phuongnamsf.com.

(+84299) 3828608 (+84299) 3825265

www.phuongnamsf.com